Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Puolustusliitto Naton jäsenyyshakemus ja kansanäänestys

11.7.2015

1 768 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 768

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 11.1.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

Puolustusliitto Naton jäsenyyshakemus ja kansanäänestys

Aloitteen päiväys

11.7.2015

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 103/52/2015

Aloitteen sisältö

Haluamme, että Suomen eduskunta valmistelee ja hakee puolustusliitto Naton jäsenyyttä viivytyksettä. Asiassa on järjestettävä neuvoa-antava kansanäänestys. Kansanäänestyksen ajankohdasta päättää eduskunta parhaakseen katsomallaan tavalla.

Perustelut

Suomen lähialueilla Krimillä ja Ukrainassa tapahtuneiden Venäjän sotilaallisten toimien vuoksi maamme yleinen turvallisuustilanne maanpuolustukseemme liittyen on muuttunut oleellisesti huonompaan suuntaan viime aikoina. Venäjä on lisäksi tehnyt lukuisia ilmatilamme rajaloukkauksia (myös epäilyjä aluevesirajojen loukkauksista) sekä harjoitellut sotilaallista maihinnousuoperaatiota etelärannikkomme tuntumassa ennen Suomeen kuuluneessa Suursaaressa Kotkan edustalla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kesäkuussa 2015 ohjeistanut selväsanaisesti Suomea pysymään sotilaallisesti liittoutumattomana maana.

Suomen on kyettävä paineesta huolimatta olemaan itsenäinen suvereeni valtio. Mikäli emme itse uhkaa ketään, niin kuin asiantila ilmiselvästi on, ei yhdelläkään vieraalla valtiolla ole oikeutta antaa meille määräyksiä siitä miten oman puolustuksemme haluamme parhaiten varmistaa.

***

Monien mielestä on jo perusteltua puhua turvallisuusvajeesta mitä maamme rajojen puolustamiseen tulee. Useitten asiantuntijoitten puheenvuoroissa on viitattu erilaisiin skenaarioihin ja jopa sodanuhkiin maatamme kohtaan. Myös kansainvälinen suurvaltapoliittinen tilanne on suuressa murroksessa. Laaja ja avoin kansalaiskeskustelu maamme puolustukseen liittyen on välttämätöntä aloittaa viivytyksettä.

Mitä puolustusliitto Naton jäsenyys maksaisi? Kuinka paljon puolustusmenojamme tulisi nykyisestään kasvattaa, jotta meillä olisi oma uskottava puolustus nykyisiä uhkia vastaan? Tarkoittaisiko se hyvinvointivaltion alasajoa? Mitkä olisivat Nato-jäsenyyden taloudelliset vaikutukset yrityselämämme kannalta? Onko Suomeen suuntautuvien investointien maariski tällä hetkellä suurempi kuin kilpailijamaillamme? Entä mikä on Venäjän sisäpolitiikan ja sisäisten paineitten merkitys turvallisuuteemme nyt ja tulevaisuudessa - Suomessa ei ole puhuttu monesta tärkeästä asiasta vielä lainkaan!

***

Suomella on jo vuosia ollut erityisedustusto Natossa. Lisäksi olemme toimineet Naton rauhankumppanuusohjelmissa, allekirjoittaneet isäntämaasopimuksen jne. Ei Nato meille mikään uusi asia enää ole. Myös Suomen EU-kokemuksesta on varmasti hyötyä Nato-jäsenyyshakuprosessiin liittyen vaikka Nato ja EU kaksi erillistä asiaa ovatkin.

Nato on itsenäinen puolustusliitto, johon liittyminen tarkoittaa maamme itsenäisyyden fyysisistä puolustamista kaikkein tehokkaimmalla tavalla mitä on olemassa - viime kädessä sotilaallisesti ja yhdessä muiden jäsenmaitten kanssa artikla 5. mukaisesti. Artikla 5. velvoittaa jäsenmaat tulkitsemaan jokaisen hyökkäyksen jotain jäsenmaata kohtaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita kohtaan.

Suomi ei ole puolustusliitto Naton täysivaltainen jäsen. Tiiviskään yhteistyö Naton kanssa ei suinkaan vielä tarkoita sitä, että Nato olisi Suomea sotilaallisessa kriisissä velvollinen auttamaan. Venäjän viimeaikaisten toimien vuoksi Suomi on tällä hetkellä maanpuolustuksellisesti täysin harmaalla vyöhykkeellä pelkästään aliresursoitujen omien puolustusvoimien ja "toivotaan parasta strategian" varassa.

Puolustusliitto Nato on osoittautunut erittäin toimivaksi turvallisuuspoliittiseksi ratkaisuksi Suomen eteläpuolisille uusille jäsenmaille Virolle, Latvialle ja Liettualle. Nato on demokraattisten valtioitten omasta vapaasta tahdostaan rakentama sotilaallinen maailmanluokan pelote, joka ei jätä ketään kylmäksi - ei myöskään Venäjää tai ketään muuta, jolla voisi olla potentiaalia ja intressiä uhata Natoon kuuluvien maiden koskemattomuutta.

Puolustusliitto Natoon kuuluminen on ainoa tehokas keino taata Suomen itsenäisyys ja koskemattomuus tulevaisuudessa. Natosta voi jokainen jäsenmaa myös erota halutessaan.

***

Suomelle on aikaisemmin tehty 21.12.2007 päivätty "Nato-selvitys" Vanhasen II hallituksen toimesta. Uuden ajantasaistetun Nato-selvityksen laatiminen on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Se on helppo ja nopea tehdä aikaisempaa selvitystä hyödyntäen.

Turhaa byrokratiaa ei tule käyttää poliittiseen jarruttamiseen ja viivyttelyyn maallemme elintärkeässä asiassa vaan jäsenyysneuvotteluissa on lähdettävä mahdollisimman nopeasti liikkeelle. Neuvoa-antava kansanäänestys tukee erinomaisesti kansalaisten ja poliitikkojen vuoropuhelua Nato-asiassa. Kansanäänestyksen ajankohdasta päättää eduskunta parhaakseen katsomallaan tavalla.

Varsinainen päätös puolustusliitto Natoon liittymisestä voidaan tehdä eduskunnan toimesta lopullisen neuvottelutuloksen varmistuttua.

***

Eduskunnalla on velvoite ottaa tämä kansalaisaloite käsiteltäväkseen, mikäli aloite on Väestörekisterikeskuksen vahvistuksen mukaisesti kerännyt säädetyssä ajassa tuekseen vähintään 50 000 kannatusilmoitusta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Petri Hirvimäki


Edustajat

Petri Hirvimäki


Varaedustajat

Jarkko Jussila