Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kaivosveron käyttöönotto Suomessa

16.2.2013

3 578 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 578

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 16.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kaivosveron käyttöönotto Suomessa

Aloitteen päiväys

16.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 30/52/2013

Aloitteen sisältö

Esitetään lainvalmistelua kaivosyhtiöiltä kerättävän kaivosveron käyttöönotosta Suomessa.

Perustelut

On täysin järjetöntä, että kallioperästämme kaivetaan uusiutumattomat luonnonvarat ilman, että me Suomalaiset hyödymme siitä käytännössä millään tavalla. Kaivosteollisuuden tuomista työpaikoista saatavat edut ovat pientä sen rinnalla, mitä kaivosveron tuotto, ja sen oikeaoppinen rahastoiminen antaisivat meille pitkäaikaisena hyötynä(esim. Norjan öljyrahasto). Verolla tulisi olemaan suuri kansantaloudellinen merkitys.
Ympäristönäkökohtaakaan ei missään tapauksessa saa unohtaa. Ei voi olla oikein, että yksityisomistuksessa olevat kaivosyhtiöt vievät maaperämme rikkaudet ulkomaille ja jättävät siitä rahan sijasta korvaukseksi saastunutta maata.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marko Järvelin


Edustajat

Marko Järvelin


Varaedustajat

Jarkko Järvelin