Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite.fi-palvelu on poissa käytöstä 13.3.2019 palveluun suunnitelluista ylläpitotoimista johtuen.

Vanhuspalvelulakiin on kirjattava selkästi rajattu hoitajamitoitus. Mitoituksen tulee olla vähintään 0,7 riittävän hoidon turvaamiseksi ja hoitohenkilökunnan työkykyisyyden säilyttämiseksi.

2.4.2015

1 813 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 813

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 2.10.2015.

Kansalaisaloitteen otsikko

Vanhuspalvelulakiin on kirjattava selkästi rajattu hoitajamitoitus. Mitoituksen tulee olla vähintään 0,7 riittävän hoidon turvaamiseksi ja hoitohenkilökunnan työkykyisyyden säilyttämiseksi.

Aloitteen päiväys

2.4.2015

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 50/52/2015

Aloitteen sisältö

Nykyinen hoitajamitoitus suositus 0,5 alittuu monessa laitoksessa. Mitoitusta pyritään kiertämään jatkuvasti erilaisin toimin ja laskentatavoin laskemalla mitoitukseen laitoksessa työskenteleviä ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan tee varsinaista hoitotyötä.
Nykyinen suositus 0,5 ei ole riittävä. Vanhusväestön ikä nousee jatkuvasti ja heidän hoidon tarpeensa sitä mukaan. Vanhuspalvelulakiin on saatava selkeä kirjaus hoitajamitoituksesta, joka velvoittaa laitoksia noudattamaan sitä kirjaimellisesti. Hoitajamitoitus ei saa olla pelkkä suositus.

Perustelut

Vanhustyön merkitys korostuu väestömme ikääntyessä. On asettava laki, jonka turvin jokainen kansalainen voi turvallisin mielin luottaa siihen, että vanhuudessa saamme riittävän hoidon, joka kattaa kaikki inhimilliset tarpeemme.
Ikääntyvällä ihmisellä on oikeus saada riittävän ravinnon ja puhtauden lisäksi mahdollisuus ulkoilla ja saada riittävästi aikaa keskustella ja puhua laitoksessa hoitajien kanssa. Lain on taattava riittävä hoitajamäärä huolehtimaan ikäihmisten kaikista tarpeista.
Hoitajat valitsevat ammattinsa sydämellä, heidän tarkoituksensa on tehdä hyvää työtä. Kiire ja riittämättömyys ajaa monen hoitajan raskaassa fyysisessä työssä ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen, joka koituu yhteiskunnallemme kalliiksi.
Hoitajamitoituksen puute kurjistaa vanhustemme asemaa ja vie hoitajilta työkyvyn. Vanhuus on arvokasta niin myös vanhustyö.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Päivi Tamminen


Edustajat

Päivi Tamminen


Varaedustajat

Nina Railanmaa