Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite eduskunnalle eutanasialainsäädännön valmisteluun ryhtymisestä

28.2.2013

10 016 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 10 016

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.8.2013.
Kannatusilmoitukset hävitetty 28.11.2015

Kansalaisaloitteen otsikko

Aloite eduskunnalle eutanasialainsäädännön valmisteluun ryhtymisestä

Aloitteen päiväys

28.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 29/52/2013

Aloitteen sisältö

Me aloitteen allekirjoittaneet vaadimme eduskunnan ryhtyvän lainvalmisteluun , joka tähtää aktiivisen kuolinavun sallimiseen tietyissä tilanteissa. Lain valmistelussa on tärkeää huomioida seuraavia asioita.

Potilaan on oltava oikeustoimikelpoinen.
Potilaalla on parantumaton ja kuolemaan johtava sairaus.

Potilaalla on jatkuvia ja hänelle kestämättömiä kipuja, joita ei voida edes hyvällä terminaalihoidolla ja kivunlievityksellä helpottaa.

Vaikka potilaan fyysisiä kipuja voitaisiinkin osin tai jopa kokonaan erittäin vahvalla lääkityksellä helpottamaan, hän kokee tällöin hyvin voimakasta ahdistusta ja psyykkistä tuskaisuutta.

Potilasta on informoitu huolellisesti ja kattavasti hänen tilanteestaan, hänen sairautensa ennusteesta sekä kivunlievityksen mahdollisuuksista.

Potilaalla ja lääkärillä on yhteinen käsitys siitä, että mielekkäitä ja riittävästi kipuja lievittäviä hoitokeinoja sairauteen ei ole.

Potilas itse esittää toistuvasti halunsa kuolinavun saamiseksi ilman, että häntä on siihen painostettu tai johdateltu.

Lääkäri konsultoi ainakin yhtä ulkopuolista lääkäriä, joka tapaa potilaan henkilökohtaisesti ja arvioi potilaan tilanteen.

Lääkärien on voitava arvioida, että potilas ei ole oikeustoimikelvoton ja / tai kärsi sellaisesta psykiatrisesta sairaudesta, joka estäisi häntä ymmärtämästä päätöksensä todellisen merkityksen.

Kuolinavun voi antaa ainoastaan virallinen lääkäri, jonka on valvottava potilasta siihen saakka, kunnes hän on ko. avun saatuaan kuollut.

Perustelut

Jokainen on oikeutettu kivuttomuuteen ja hyvään olotilaan. Joskus on kuitenkin niin, että massiivisista lääkityksistä huolimatta ihminen kärsii ja ei saavuteta toivottua tasapainoa. Suomessa tulisi olla lainsäädäntö , joka tarkoin ohjeistettuna sallisi yksilölle oikeuden päättää omasta kuolemastaan ja kuoleman ajankohdasta lain suomin turvin kun kaikki mahdollinen hoito ja toimenpiteet lääketieteellisesti on suoritettu ja potilaan tilan arvioidaan olevan kestämätön ja epäinhimillinen.

Kyse on itsemääräämisoikeudesta omaan kehoon.

Käytännössä tämä laki koskisi erittäin kärsiviä ihmisiä vakavissa sairauksissa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kari Viholainen


Edustajat

Kari Viholainen


Varaedustajat

Tarja Tapaninaho