Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Rikollisuuden vähentäminen paremmalla kasvatuksella

15.2.2013

186 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 186

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 15.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Rikollisuuden vähentäminen paremmalla kasvatuksella

Aloitteen päiväys

15.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 27/52/2013

Aloitteen sisältö

Ehdotetaan lakia joka velvoittaa lasten kasvattajia kasvattamaan lapset niin että todennäköisyys heidän tulevaisuudessa tekemilleen rikoksille pienenee merkittävästi.
Kasvattajilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi lasten vanhempia, lasten valvojia ja opettajia päiväkodeissa sekä opettajia kouluissa.
Tämän lain mukaan kasvattajille on annettava koulutusta (ainakin jonkinlainen lyhyt luento esim. neuvolakäynnin yhteydessä) jonka tarkoituksena on opettaa heidät kasvattamaan lapset pienestä pitäen niin että he eivät tunne halua rikollisiin tekoihin. Kasvattajille on myös annettava tätä koskevat lyhyet kirjalliset ohjeet.
Ohjeissa voidaan esimerkiksi neuvoa puuttumaan toisten kiusaamiseen ja taipumuksiin jotka viittaavat väkivaltaan tai epärehellisyyteen. Kasvattajien on opetettava lapsille tärkeimmät lait. Lakeja ja seuraamuksia sisältävää opetusta on lisättävä näkyvällä tavalla koulujen opetusohjelmaan.
Kasvattajien on seurattava lasten kehitystä myös heidän varttuessaan.

Perustelut

Kaikki rikosten tekijät ovat joskus olleet pieniä lapsia. Lapset voidaan kuitenkin kasvattaa niin etteivät he koskaan tule tekemään rikoksia. Kasvatus vaikuttaa lasten koko tulevaan elämään ja myös koko yhteiskuntaan. Kun ihminen ajautuu rikollisuuteen on koko hänen elämänsä usein pilalla ja menetetty. Kaikelta tältä voidaan kuitenkin välttyä.
Rikollisiin tekoihin on monia syitä. Päihteet ja niiden hankinta ovat niistä yleisimpiä. Huumeiden käyttö ja sen seurauksena muukin rikollisuus lisääntyy voimakkaasti koko ajan.

Kysymys on vakavasta ongelmasta. Sille pitää ehdottomasti tehdä jotain. Yhteiskuntakin säästää suuria rahamääriä jos esimerkiksi omaisuusvahingot ja huumeista johtuvat kuntoutuskulut vähenevät. Lisäksi vältytään raskailta henkisiltä ja ruumiillisilta kärsimyksiltä. Kansalaiset säilyvät terveinä ja voivat antaa tärkeän panoksensa työelämässä. Pienet lapset oppivat monet asiat parhaiten. Lapset oppivat pieninä esimerkiksi puhumaan. He ovat otollisinta maaperää kun ajatellaan rikollisuuden ehkäisyä. Kun lapset alkavat lähestyä aikuisikää on liian myöhäistä yrittää enää muuttaa heidän tottumuksiaan.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Aarne Kauppinen


Edustajat

Aarne Kauppinen


Varaedustajat

Satu Kauppinen