Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kotiutus kotoutuksen tilalle

17.3.2015

2 865 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 865

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 17.9.2015.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kotiutus kotoutuksen tilalle

Aloitteen päiväys

17.3.2015

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 38/52/2015

Aloitteen sisältö

Esitämme kunnioittavimmin, että ryhdyttäisiin lainvalmistelu- ja tarvittaviin lainmuutostöihin, jotta useimpien Suomessa olevien pakolaisten osalta kotouttaminen voitaisiin muuttaa kotiuttamiseksi.

Tarkoituksena on pakolaisstatuksen alkuperäisen merkityksen korostaminen ja sen tilanteen muuttaminen, ettei varsinkaan ns. humanitaarista pakolaisuutta (toissijainen suojelu, humanitaarinen suojelu) enää käytettäisi keinona tulla maahan siirtolaiseksi. Siirtolaisuutta käsittelevät omat lakinsa ja määräyksensä, ja ne määräykset näyttävät Suomessa olevan pääosin kunnossa. Vain tämä pakolaisasia toimii vastoin alkuperäistä tarkoitustaan.

Geneven sopimus (1951, lisäpöytäkirja 1967), johon Suomikin on liittynyt, määrittää pakolaisuuden seuraavasti: Pakolainen on henkilö, joka joutuu syntyperänsä, uskontonsa, mielipiteidensä tms. vuoksi vainoa peläten pakenemaan vieraaseen maahan. Kaikki kotimaastaan paenneet eivät ole pakolaisia. Määritelmän mukaan esimerkiksi sota, nälänhätä tai ympäristökatastrofi eivät ole varsinaisesti pakolaisuuteen oikeuttavia syitä. Sen sijaan orpous tai sotaorpous on. Lisäksi yleissopimuksen mukaan pakolaista ei voida palauttaa maahan, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan.

Useimmat Suomessa olevat pakolaiset eivät tarkkaan ottaen ole sellaisia, joita Geneven sopimus lisäpöytäkirjoineen tarkoittaa. Ns. humanitaarisesta pakolaisuudesta (toissijainen suojelu, humanitaarinen suojelu) näyttääkin tulleen siirtolaisuuden väylä. Tämä on eriarvoistavaa tavallisia siirtolaisia kohtaan, jotka tulevat maahamme monimutkaisen ja kalliin hakuprosessin jälkeen, ja todistavat maahantulon syynsä, joka on suomalaisillekin edullinen (avioliitto, työ, opiskelu), ovat velvoitettuja maksamaan itse oman elämisensä ja menettävät oleskelulupansa, jos maahantulon aikaisemmat perusteet vahvasti horjuvat. Näillä ihmisillä on sekä passi että viisumi.

Meillä on nyt maassamme “kahden kerroksen” ulkomaalaisia.

Pakolaisuuden perinteinen ajatus on ollut tarjota suojaa ja turvaa kriisin ja hengenvaaran ajaksi. Kun kriisi poistuu, on ollut suotavaa, että pakolaiset palaavat omaan maahansa, ja tähän asti monet Suomessa vierailleet pakolaisryhmät ovat niin tehneetkin, mm. chileläiset ja vietnamilaiset pakolaiset. Suomeen on jääty vain, mikäli pakolaisuuden aikana on syntynyt vastaavanlainen sidos Suomeen, mitä siirtolaisilta jo maahan tultaessa edellytetään, kuten avioliitto (kansalaisen kanssa), työ tai opiskelu.

Valitettavasti uusin pakolaisuus, joka valtaosin on ns. humanitaarista pakolaisuutta (toissijainen suojelu, humanitaarinen suojelu), ei tunnu noudattavan tätä "herrasmiessopimusta." Viranomaiset ovat itse edesauttaneet tätä suostumalla varsin laajoihin perheenyhdistämisiin verovaroin, jopa lentoliput tarjoamalla. Kun työllistymisvelvoitetta ei ole, ja maamme taloudellinen tilanne on huono, enin osa ns. humanitaarisista pakolaisista (toissijainen suojelu, humanitaarinen suojelu) elää yhteiskunnan tuen varassa. Minkäänlaista näkyvää palaamisen halua ei ole, vaikka esimerkiksi monien humanitaaristen pakolaisten lähtömaa, Somalia, on maan eteläkärkeä lukuunottamatta jo muuttunut rauhalliseksi maaksi, ja maan pääkaupunki kasvaa ja kehittyy.

Koska nyt vallitseva tilanne

- aiheuttaa rasismia ja kitkaa suomalaisten ja tiettyjen maahanmuuttajaryhmien välille ilmiselvien epäoikeudenmukaisuuksien vuoksi
- estää positiivista siirtolaisuutta, koska osansa ns. humanitaaristen pakolaisten (toissijainen suojelu, humanitaarinen suojelu) tekemistä virheistä ja rikoksista joutuvat myös tavalliset siirtolaismaahanmuuttajat “maksamaan” (ns. humanitaariset pakolaiset ovat väestömääräänsä nähden yliedustettuja seksuaali- ja varkausrikoksissa), koska kantaväestön on vaikea erottaa ulkomaalaista ja ulkomaalaista toisistaan
- aiheuttaa huomattavia taloudellisia lisävastuita Suomelle ja suomalaisille
- lisää terrorismiriskiä (merkittävä osa ns. humanitaarisista pakolaisista edustaa toisenlaista uskonkäsitystä kuin omamme ja tulee hyvin fundamentaalisista maista)
- lisää turvattomuutta Suomessa (em. seksuaali- ja varkausrikokset),

esitämme kunnioittavimmin, että eduskunta velvoittaisi hallituksen aloittamaan sellaisen lainsäädännön valmistelun, jolla ns. humanitaaristen pakolaisten (toissijainen suojelu, humanitaarinen suojelu) kotouttaminen muutettaisiin kotiuttamiseksi, ja samalla lopetettaisiin uusien humanitaaristen pakolaisten ottaminen Suomeen ja kansalaisuuksien myöntäminen maassa jo oleville humanitaarisille pakolaisille, joille myönnettäisiin jatkossa sen sijasta vain oleskeluluvan pidennyksiä toteennäytetyn suojeluntarpeen ajaksi, mutta ei kansalaisuuksia, elleivät siirtolaisuuden ehdot täyty (työ tai opiskelu tai avioituminen Suomen kansalaisen kanssa).

Perustelut

Usein kuulluista toisenlaisista väitteistä huolimatta Suomi ei ole rikas maa, vaan elää velaksi. Yrityksemme kantaa "globaalista vastuuta" on suoraan pois oman kansamme elinolosuhteista. Esim. vanhustenhuoltomme ei enää kestä kansainvälistä vertailua, ja sosiaaliturva omavastuineen ei todellisuudessa riitä elämiseen kasvukeskuksissa. Tässä tilanteessa on oltava terveen itsekäs.

Emme halua lähettää hengenvaaraan ketään sellaista ihmistä, joka on kuoleman pelossa tai kidutuksen seurauksena tai pelossa maahamme tullut. Haluamme kuitenkin, että tänne ei tultaisi turhaan jakamaan kakkua, joka on muutenkin pieni. Paremman elintason haluaminen tai "ilmaisen elämän haluaminen" (tällaisen maahantuloperusteen esitti eräs etiopialainen hovioikeudessa) ei saa olla mikään syy tulla Suomeen.

Haluaisimme korjata jo vuosia vinoutuneen tilanteen kotiuttamalla valtaosan ns. humanitaarisista pakolaisista. Rauhallisesti ja yhteistyössä pakolaisten kanssa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Richard Järnefelt

Jari Leino


Edustajat

Richard Järnefelt

Jari Väli-Klemelä

Leila Saarinen

Kimmo Toroska

Harri Lehtonen


Varaedustajat

Junes Lokka

Reima Kultalahti

Erik Järvi