Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite louhintaverosta

6.3.2015

1 908 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 908

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 6.9.2015.

Kansalaisaloitteen otsikko

Aloite louhintaverosta

Aloitteen päiväys

6.3.2015

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 33/52/2015

Aloitteen sisältö

Aloite louhintaveron käyttöönotosta suomalaisessa kaivostoiminnassa. Louhintaveron määrä sidotaan louhitun maa-aineksen määrään. Verolla korvataan kunnille ja valtiolle kaivostoiminnan aiheuttamia kuluja.

Perustelut

Suomen kaivoslainsäädäntö on täysin retuperällä, vaikka jo kuudesosa maamme pinta-alasta on tavalla tai toisella varattu kaivosteollisuudelle. Osa varauksista kohdistuu myös Natura-alueelle. Kun lisäämme yhtälöön CETA- ja TTIP-sopimukset, jotka jatkossa investointisuojan turvin voivat aiheuttaa sen, ettei lainsäädäntöä enää voi muuttaa, niin nyt on korkea aika puuttua asiaan. CETA mitä ilmeisimmin ratifioidaan tämän vuoden lopussa ja TTIP ehkä ensi vuonna.

Kennellekään ei liene epäselvää, että Talvivaaran tapaus oli katastrofi. Meillä ei ole varaa siihen, että vastaavia katastrofeja tapahtuisi kymmeniä lisää. Meillä ei ole myöskään varaa siihen, että ulkomaiset kaivosyhtiöt vievät rikkaudet ja jättävät siitä korvaukseksi saastuneen maaperän, mikä pitää verovaroin puhdistaa. Siinä ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan sellaisista arvoista, joita ei voi rahalla mitata.

Meillä ei ole myöskään varaa siihen, että joku ulkomaisista toimijoista nostaa syytteen Suomen valtiota vastaan. Näistä välimiesoikeudenkäynneistä on maailmalla riittävästi esimerkkejä, kuinka useampikin valtio on saanut miljardien suuruiset maksuvaateet. Tämä on tietyntyyppisten monikansallisten yritysten uutta ansaintalogiikkaa, jonka vapaakauppasopimukset mahdollistaa. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa sellaiseen.

Säilyttäkäämme Lappi matkailulle ja huolehtikaamme siitä, ettei Suomesta tule Ruhrin kaltaista kuolemanlaaksoa. Olemattomien kaivoslakien vuoksi tätä maata kutsutaan jo nyt Pohjolan Kongoksi. Älkäämme tehkö siitä oikeasti sellaista.

Louhintavero ei vielä yksin takaa, etteikö pahimmat uhkakuvat toteutuisi, mutta ainakin se pienentää riskiä ja toivottavasti herättää kansanedustajat pohtimaan myös muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Juha Hämäläinen


Edustajat

Nina Palomäki

Juha Hämäläinen

Paula Niemelä


Varaedustajat

Henri Autero