Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansanedustajan edustettava kansaa

1.3.2015

906 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 906

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.9.2015.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansanedustajan edustettava kansaa

Aloitteen päiväys

1.3.2015

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 28/52/2015

Aloitteen sisältö

Vaadimme lisäystä Perustuslain 29 §:ään, joka nykymuodossaan kuuluu näin:

Kansanedustajan riippumattomuus
Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Lisäys:

Poikkeuksena 1 momenttiin kansanedustajalla on oikeus halutessaan sitoutua äänestämään suoran demokratian periaatteen mukaisesti.
Äänioikeutetuilla kansalaisilla on oltava mahdollisuus äänestää eduskunnassa päätettävistä asioista, ja on huolehdittava, että kansalaisilla on saatavilla kaikki kansanedustajalle annettu tieto äänestyksen tueksi. Sitoumuksensa antanut kansanedustaja äänestää eduskunnassa tämän suuntaa-antavan äänestyksen voittaneen kannan perusteella.
Kansanedustajan on ilmoitettava sitoumuksestaan julkisesti, eikä sitä voi perua kesken kauden kuin erittäin painavasta syystä.
Suuntaa-antavat kansanäänestykset toteutetaan sähköisessä verkkopalvelussa, jossa käytettävä vahvaa tunnistautumista.

Perustelut

Kansanedustaja, jonka keskeinen tarkoitus on edustaa kansaa, ei nykylain mukaan voi sitoutua äänestämään suoran demokratian periaatteen mukaan.
Suora demokratia perustuu kansan- ja kuntalaisäänestyksiin.

Varsinkin perinteiset suurpuolueet rikkovat perustuslakia käyttämällä puoluekuria. Vastaavasti monet kansanedustajat edustavat itseään tai puoluetta, ei kansaa.

Oikein toteutettuna suora demokratia aktivoi kansalaisia osallistumaan päätöksentekoon, ja edistää kansalaisten hyvinvointia, koska päätökset tehdään kansan enemmistön tahdon mukaan.

Mainittu "painava syy" ei voi olla se, että jonkin tulossa olevan suuntaa-antavan kansanäänestyksen lopputulos ei ole linjassa puolueen tai kansanedustajan oman mielipiteen kanssa.

Äänestystoiminto voidaan liittää jo olemassa olevaan kansalaisaloitepalveluun.

Tämä olisi askel kohti todellista suoraa demokratiaa; valta siirtyisi vähitellen kansanedustajilta kansalle. Opittaisiin ottamaan osaa päätöksentekoon, ja kantamaan vastuuta yhteisistä asioista.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marjo Törmänen


Edustajat

Marjo Törmänen


Varaedustajat

Jukka Uusitalo