Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansanäänestys Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä

01.01.2013
Aloitteen vireillepano
Kannatusilmoitusten keräys ja tarkastus
Lähetys eduskuntaan

Aloite on saanut kannatusilmoituksia yhteensä 30 418 kappaletta, joista tässä palvelussa 13 830

Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 01.07.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansanäänestys Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä

Aloitteen päiväys

01.01.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 19/52/2012

Aloitteen sisältö

Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä toimitetaan neuvoa-antava kansanäänestys.

Kysymyksenasettelu ja vastausvaihtoehdot

Kansanäänestyksessä esitetään äänestäjien vastattavaksi seuraava kysymys: "Tuleeko Suomen erota Euroopan unionin jäsenyydestä?" Äänestäjän tulee vastata kysymykseen joko "KYLLÄ" tai "EI".

Perustelut

Suomen asema Euroopan unionin jäsenenä on aivan toinen kuin Suomen valtiojohdon taholta luvattiin v. 1994 ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä Euroopan unioniin liittymisestä. Suomi on mm. luopunut omasta rahastaan ilman, että kansalaiset ovat voineet asiaan vaikuttaa kansanäänestyksessä. Lisäksi EU:sta on Lissabonin sopimuksella tullut oikeushenkilö, joka voi solmia kansainvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden puolesta.

Vuoden 1976 jälkeen syntyneet kansalaiset eivät ole voineet kertoa kantaansa EU-jäsenyyteen minkäänlaisessa kansanäänestyksessä. Heilläkin on kuitenkin oikeus vaikuttaa tulevaisuuteensa. Ns. edustuksellinen demokratia ei riitä kansalaisten tahdon toteuttamiseen. Tästä kertoo mm. laskeva äänestysaktiivisuus.

Euroopan unionin liittovaltiokehitys etenee nopeasti. Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun maamme tulevaisuudesta ja valtiollisesta asemasta. Kansanäänestyksen järjestäminen mahdollistaa laajan kansalaiskeskustelun.

Suomen perustuslain ydin on maamme ”täysivaltaisuus”, siis valtiollinen itsenäisyys ja ”valtiovallan”, siis ylimmän vallan kuuluminen maassamme Suomen kansalle. On vähintään kyseenalaista toteutuuko perustuslain ydin Suomen ollessa Euroopan unionin jäsen. Kansanäänestyksen järjestäminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden ottaa kantaa tähän laillisuuden ja demokratian toteutumisen kannalta keskeiseen kysymyksenasetteluun

Mikäli eduskunta ennen ehdotetun lain säätämistä hyväksyy lain, joka mahdollistaa sitovan kansanäänestyksen järjestämisen, on sellainen järjestettävä myös Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä.

Kansanäänestys voidaan järjestää tulevien eduskuntavaalien yhteydessä, kuitenkin viimeistään v. 2015.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 16 588 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Antti Jaakko Jalmari Pesonen, Alajärvi


Edustajat

Antti Jaakko Jalmari Pesonen, Alajärvi
antti.pesonen@nullipu.fi
0400-565366


Varaedustajat

Lea Marja Birgitta Launokari, Kirkkonummi
Kaksosmäki 24, 02400 Kirkkonummi
lea.launokari@nullnettilinja.fi
09-298 1588

Jarmo-Erkki Nevalainen, Turku
Riutojankatu 1 E 28 20360 Turku
jakeneva@nullyahoo.com
040 734 1919


Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 01.07.2013.