Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Uusi kansalaisaloitelaki

26.1.2015

12 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 12

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 26.7.2015.

Kansalaisaloitteen otsikko

Uusi kansalaisaloitelaki

Aloitteen päiväys

26.1.2015

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 13/52/2015

Aloitteen sisältö

Esitämme seuraavaa:


Perustuslain kohta

53 § Kansanäänestys ja kansalaisaloite
Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään.

ja Kansalaisaloitelain kohta

5 § Kannatusilmoitusten kerääminen
Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset (kannatusilmoitukset) kerätään paperimuodossa tai sähköisesti tietoverkossa.


muutetaan seuraavasti;


53 § Kansanäänestys ja kansalaisaloite
Äänioikeutetuilla Suomen kansalaisilla on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään. Jos aloite saa vähintään viisikymmentätuhatta tukevaa kannatusilmoitusta, aloite pääsee suoraan eduskunnan jatkokäsittelyyn.
Kannatusilmoitusten yhteismäärän jäädessä alle viiteenkymmeneentuhanteen, tukevien ja vastustavien ilmoitusten enemmistö ratkaisee, eteneekö aloite eduskuntaan. Aloitetta tukevia kannatusilmoituksia tulee olla vähintään kymmenentuhatta, jotta aloitteella on mahdollisuus päästä käsittelyyn.
Eduskunnan tulee päätöksenteossaan huomioida aloitteen saama tuki suhteessa vastustukseen.

ja

5 § Kannatusilmoitusten kerääminen
Kansalaisaloitetta tukevat ja vastustavat allekirjoitukset (kannatusilmoitukset) kerätään paperimuodossa tai sähköisesti tietoverkossa.Lisätään Kansalaisaloitelain

6 §:ään (Kannatusilmoituksessa tulee olla:) kohta
5) tukeeko vai vastustaako allekirjoittaja aloitetta.

9 §:n Väestörekisterikeskus vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän eriteltynä.Lisäksi tulee huomioida Kansalaisaloitelain 5 §:n kannatusilmoituksien paperimuotoisesta lomakekaavasta asianmukaiset muutokset oikeusministeriön asetukseen, ja lisätä sähköisen aloitepalvelun kannatusilmoitukseen vastustusvaihtoehto ilmaisimineen.

Perustelut

Lakimuutos
-aktivoi kansalaisia käyttämään aloiteoikeutta
-madaltaa käsittelykynnystä
-tuo uudenlaisen mielipidemittarin tukemaan eduskunnan päätöksentekoa

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marjo Törmänen


Edustajat

Marjo Törmänen


Varaedustajat

Jukka Uusitalo