Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Sijaishuollon laitoshoito voittoa tuottamattomille toimijoille

6.2.2013

498 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 498

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 6.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Sijaishuollon laitoshoito voittoa tuottamattomille toimijoille

Aloitteen päiväys

6.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 25/52/2013

Aloitteen sisältö

Yksityisten voittoa tavoittelevien toimijoiden lakisääteinen kielto toimia lastensuojelun laitos sijaishuollossa.

Koskien:

- Huostaanotetun lapsen laitoshoitoa sijaishuollossa

- Laitoshoitoa avohuollon tukitoimena

- Laitoshoitoa kiireellisesti sijoitettuna

- Laitoshoitoa väliaikaismääräyksen nojalla

- Laitoshoitoa jälkihuoltona

Kaikki lastensuojelun laitoshoito suoritettava voittoa tavoittelemattomien toimijoiden,yhdistysten ja säätiöiden toimesta.

Perustelut

Lastensuojelun kustannukset ovat nousseet räjähdysmäisesti suhteessa huostaanottojen määrään viimeisen 7 vuoden aikajänteellä.

Vuosina 2006-2010 nousivat kustannukset peräti 190 miljoonalla eurolla,620 miljoonaan euroon.
Tällä hetkellä kustannukset ylittävät arviolta reippaasti 700 miljoonan rajan.
Lapsen yksityisen laitossijoituksen vuosi kustannus on reilusti yli 120 000 euroa vuodessa.

Monikansalliset yhtiöt ovat rantautuneet Suomeen harjoittamaan kyseenalaista lastensuojelu bisnestä.
Huimaavat vuotuiset kustannukset eivät palvele enään lapsen ETUA vaan liiketaloudellista voittoa.
Verovaroistamme saadut voitot tuloutetaan "veroparatiisi saarille" joten Suomen valtio ei saa edes verotuloja kyseisiltä yhtiöiltä.

Yhteiskunnallisesti tulisi huomattavia säästöjä jos valtio subventoisi yhdistys/säätiö pohjalta toimiviin lastensuojelu laitoksiin ja kehittäisi omia laitoksiaan.
Verovaramme kohdistuisi tuolloin sijoitettujen lasten kasvatukselliseen hyvinvointiin eikä yksityisten yritysten voittoihin.

Tällä aloitteella tavoitellaan yli 200 miljoonan vuotuisia säästöjä mikä on täysin realistinen luku,jos uudistus toteutuu.

Toivon eduskunnalta pikaisia toimia,jotta voimme saada säästöjä kyseisellä sosiaali-sektorilla ja lisäämme näillä toimilla lapsen EDUN toteutumista ratkaisevasti.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Risto Kajanto


Edustajat

Risto Kajanto


Varaedustajat

Henri Palm