Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansanedustajien laadun ja osaamistason nostaminen

13.2.2013

315 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 315

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 13.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansanedustajien laadun ja osaamistason nostaminen

Aloitteen päiväys

13.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 28/52/2013

Aloitteen sisältö

Esitetään sellaisen lain valmistelua, joka rajoittaisi oikeutta asettua eduskuntavaaliehdokkaaksi, elleivät esimerkiksi seuraavat edellytykset täyty:

- ylempi korkeakoulututkinto
- vähintään 40 vuoden ikä vaalivuotena
- vähintään 10 vuoden työkokemus muissa kuin poliittisissa tehtävissä (poliittiset tehtävät tarkoittavat tehtäviä, joihin avoimesti tai tosiasiallisesti nimitetään puoluejäsenyyden perusteella)
- avioliitto tai rekisteröity parisuhde
- lapsi tai lapsipuoli kasvatettavana (joko nyt tai on ollut)
- ei vankeustuomioita (myös ehdollinen vankeus lasketaan)
- virheettömät luottotiedot 10 kokonaista vuotta ennen vaalivuotta
- miehillä asevelvollisuus suoritettu (ehdokkaaksi eivät siis sovi siviilipalveluksen suorittaneet tai vapautetut, ellei vapautus johdu ruumiinvammasta tai sairaudesta, joka on aiheutumisestaan alkaen pysyvä)

Annetut vaatimukset ovat lain valmistelun esittäjien ehdotus, mutta niitä toivotaan voitavan tarkistaa kansalaiskeskustelussa ja eduskuntakeskustelussa.

Myös muista vaihtoehdoista saman tavoitteen saavuttamiseksi on keskusteltava. Yksi kansalaiskeskustelussa jo esille tullut asia on ehdokaskoe, eli jokaisen ehdolle haluavan taitojen testaaminen. Koe korvaisi yllä esitetyt vaatimukset joko kokonaan tai osittain. Lähinnä testattavaksi tulisivat yhteiskuntatieteelliset ja taloudelliset taidot.

Tärkeintä olisi päästä siihen, että edustajia ei enää voitaisi valita asiaan kuulumattomien edellytysten tai suuren mainosbudjetin perusteella.

Perustelut

Kansanedustajat edustavat Suomen kansaa, ja joutuvat tekemään ensiarvoisen tärkeitä ratkaisuja lainsäädäntöä koskien. Lainsäädäntötyölle ei ole eduksi, jos kansanedustajilta puuttuu osaamista tai elämänkokemusta. Erityisen haitallista on, jos joku lähtee politiikkaan mukaan siten, ettei koskaan ennätä kohdata ns. tavallista elämää, opiskelua ja työtä (tai työttömyyttä). Haluaisimme tällä lainmuutoksella varmistaa, että Suomen asioista todella päättävät vain Suomen parhaat voimat, jotka myös ymmärtävät, minkälaista on elää suomalaisena Suomessa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Richard Järnefelt


Edustajat

Richard Järnefelt


Varaedustajat

Theodor Tilaeus