Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite: koulukiusaamiseen puuttumattomuus rangaistavaksi teoksi

4.2.2013

2 017 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 017

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 4.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Aloite: koulukiusaamiseen puuttumattomuus rangaistavaksi teoksi

Aloitteen päiväys

4.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 26/52/2013

Aloitteen sisältö

Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Suomessa otetaan käyttöön laki, joka määrää koulujen aikuiset työntekijät vastuuseen koulukiusaamisesta, mikäli he ovat kiusaamisesta tietoisia ja mikäli kiusaaja on rikosoikeudellisesti alaikäinen. Vaadimme, että eduskunta ryhtyy koulukiusaamiseen puuttumattomuuden saattamisen rangaistavaksi teoksi koskevan lainsäädännön valmisteluun.

Perustelut

Koska koulukiusaaminen jatkuvasti lisääntyy yhteiskunnassamme, koemme äärimmäisen tärkeäksi, että tähän asiaan puututaan voimakkaasti. Aivan liian usein kouluissa lakaistaan kiusaamistapaukset maton alle ja tämä aiheuttaa kohtuuttomia kärsimyksiä uhreille. Samoin kiusaamiseen puuttumattomuus aiheuttaa työnantajille sekä yhteiskunnalle suuria menoja nuorten aikuisten masennuksesta johtuvien sairauslomien ja sairauseläkkeiden muodossa.
Peruskoulun suorittaminen on kansalaisvelvollisuus ja jokaisella lapsella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi koulussa.
Olemme varmoja, että tällä lakimuutoksella voidaan rakentaa nykyistä tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi hyvinvointivaltio, jossa on myös lapsilla turvallisempaa elää.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marianne Karttinen


Edustajat

Päivi Rekola


Varaedustajat

Miia Nokelainen