Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Rakennusalan kilpailutuksen parantaminen sekä harmaantalouden torjunta

18.2.2013

568 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 568

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 18.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Rakennusalan kilpailutuksen parantaminen sekä harmaantalouden torjunta

Aloitteen päiväys

18.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 22/52/2013

Aloitteen sisältö

Mielestämme eduskunnan tulisi ryhtyä tehokkaampiin toimiin rakennusalalla rehottavan harmaantalouden torjuntaan ja tätä kautta vaikuttamaan suomalaisten rakennusyrittäjien sekä työntekijöiden kilpailukyvyn parantamiseen. Tämä voitaisiin toteuttaa Samalla tämä toisi ulkomaalaisille työntekijöille suomen työehtosopimuksen mukaisen palkan sekä edut. Tarkoituksena olisi tasoittaa ulkomaalaisten- sekä suomalaisten työntekijöiden palkkaus ja työehdot samalle ja oikealle tasolle rakennusalan työehtosopimuksen mukaisesti.

Palkkaus sekä työehtosopimus rikkomuksista tulisi seurata suuret sanktiot näitä rikkoville yrittäjille.

Ulkomaalaisten työntekijöiden tulisi saada enemmän tietoa suomen työehtosopimuksista ja oikeusturvasta, tämän tiedottamisen voisi hoitaa työturvallisuuskortti koulutuksessa sekä tiedottaa työmaakohtaisesti perehdytys tilaisuuksissa. Ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva palkkaus ja irtisanomis-tapauksissa tulisi nostaa sille tasolle, että harmaantalouden yrittäjä ei voisi pelotella työpaikan menettämisellä, vaan yrittäjä joutuisi esim. laittomasta irtisanomisesta maksamaan 12 kuukauden palkkaryhmää vastaavan palkan, joka antaisi työntekijälle toimeentulon riittävän pitkäksi aikaa jotta voisi työllistyä uudestaan.

Tällä varmistettaisiin se että työntekijää palkattaessa suomalainen sekä ulkomaalainen työntekijä ovat lähtökohtaisesti samalla tasolla sekä saman arvoisia.

Perustelut

Tällä tavoin voitaisiin kannustaa ulkomaalaisia työntekijöitä ilmoittamaan yritysten työehtorikkeistä itse, jolloin asian valvonta helpottuisi viranomaisilta.

Tämä kaikki parantaisi yritysten sekä heidän työntekijöiden oloa. Yritysten veloitushinnat tulisi silloin olemaan sillä tasolla, että yritys kykenisi maksamaan kaikki työehtosopimuksissa olevat edut ja pakolliset maksut. Tällä hetkellä tämä on osalle yrityksistä etenkin pienemmille mahdotonta veloitushintojen pienuuden vuoksi, kun eivät muuten pysty kilpailemaan ulkomaalaisen halpatyövoiman kanssa. Kaiken lisäksi tämä toisi suomen valtiolle lisää verotuloja yrityksiltä sekä näiden työntekijöiltä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jaakko Nurmi

Olli Nurmi


Edustajat

Jaakko Nurmi


Varaedustajat

Olli Nurmi